خانه / کاتالوگ / مقالات / مشتری محور

مشتری محور

مشتری محوری

مشتری محور

فروشنده مشتری محور فقط به آنچه خود از یک چرخه فروش کسب میکند فکر نمیکند بلکه برایش بسیار مهم است که مشتری که به او رجوع کرده است چگونه وضعیت خود را در زندگی بهبود بخشد. مشتری محوری در فروش به این معنی است گه مشتری نه تنها در زمان ...

ادامه نوشته »